Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Komitet naukowy


∙ Prof. dr hab. inż.  Jan B. Dawidowski, ZUT Szczecin - przewodniczący
∙ Prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz, ZUT Szczecin –Dziekan WKŚiR
Prof. dr hab. inż.  Anatoli Chigarev, BPTU Mińsk, Białoruś
Prof. dr hab. inż. Andrzej  Chochowski, SGGW Warszawa
Prof. dr hab. inż. Edmund  Dulcet, UTP Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Anthony Roger Dexter, IUNiG Puławy
Prof. dr hab. inż. Janusz Haman, dr  h.c.  multi, PAN Warszawa
Prof. dr hab. inż. Ryszard Hołownicki, IO Skierniewice
Prof. dr hab. Józef Horabik, IA PAN Lublin
Prof. dr hab. inż.  Miroslav Kavka, CzUR Praga
Prof. dr  inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. , PIMR Poznań
Prof. dr hab. inż. Józef Kowalski, UR Kraków
Prof. dr hab. inż. Stepan Kovalyshyn, LPUR Lwów, Ukraina
Prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka, Politechnika Koszalińska
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kwieciński, UP Lublin
Prof. dr hab. inż. Rudolf  Michałek, dr  h.c.  multi, UR Kraków
Prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko, ITP  Falenty Oddz. Poznań
Prof. dr hab. inż. Marek Opielak, Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, UWM Olsztyn
Prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk, ITP. Falenty Oddz. Warszawa
Prof. dr hab. inż.  Ondrej Šařec, CzUR Praga
Prof. dr hab. inż.  Peter Savinych, IMiER w Kirowie, Rosja
Prof. dr hab. inż. Józef  Szlachta, UP Wrocław
Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, Politechnika Opolska
Prof. dr hab. inż. Jerzy  Weres, UP Poznań